Hoe - Ogi One

Hoe

Igo Geurtjens

Hoe menselijk is het merk

 

Hoe wij denken

Om in contact te komen en blijven met consument, burger of een andere organisatie in de huidige moderne maatschappij is ‘online | digitaal’ essentieel bij de inzet van geïntegreerde media. Het gebruik van online | digitale media vereist een heldere bedrijfs-, merk- en communicatiestrategie, een unieke manier van creatieve interpretatie en een goede integratie met traditionele media.

Ogi One helpt organisaties haar doelen te bereiken in de moderne wereld waarin de digitale ervaring belangrijk en relevant is geworden! Hoe?

#Online=Offline

Ogi One online=offline iconNog steeds vertalen veel bedrijven hun offline branding naar een online merkstrategie. Dat is geen optie meer. Offline = online en het is dan ook zaak om een merkstrategie te ontwikkelen voor online en offline gezamenlijk. Dit zijn geen aparte werelden: ze zijn met elkaar verweven. Het gaat om het vinden van slimme combinaties die voldoen aan de verwachtingen van de consument, burger of andere organisatie en zorgen voor een positieve, relevante ervaring wat in hoge mate bijdraagt aan de reputatie van uw organisatie.

#Perceptie=Merkbeleving

Ogi One perceptie=merkbelevingDe term ‘perceptie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘percepio’ wat betekent (actief) ontvangen, verzamelen, interpretatie van geest of zintuigen. In de literatuur zijn er veel interpretaties en definities van terug te vinden. Perceptie is in ieder geval subjectief. De interpretatie van Ogi One is dan ook gebaseerd op drie factoren die de perceptie beïnvloeden in relatie tot verwachtingen en individuele ervaringen van de consument of een andere organisatie.

#van belofte naar bewijs

Ogi One van belofte naar bewijs iconKun je leveren wat je belooft of wat er van je wordt verwacht? En hoe doe je dit? Hoe overtuig je mensen of andere organisaties? Innovatie kan een belangrijke rol spelen bij het bewijzen van de belofte. Bewijs draagt ​​bij aan een groeiend vertrouwen. En vertrouwen is essentieel in relaties met consumenten, burgers en andere organisaties.

#Onderlinge samenhang

Ogi One interrelationships iconBetekenis in de Cambridge English Dictionary: “de manier waarop twee of meer dingen of mensen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden”. Het gaat om de relaties tussen klanten / burgers onderling (‘netwerken’), om de ervaring van mensen met een product of dienst binnen deze netwerken en de oneindige mogelijkheden van verbonden producten & diensten in een netwerk (‘internet of things’) of de relatie tussen individuele consument / burger en organisatie. Daarom kijkt Ogi One binnen deze context aandachtig naar de verschillende factoren en hun onderlinge samenhang voor een succesvolle aanpak.

Hoe menselijk is het merk?

Ogi One how human is your brand iconWees helder wie je bent als organisatie! Hierdoor kunnen organisaties contact maken met mensen en andersom. Of het nu consumenten of werknemers zijn. Een meer menselijk merk mag successen vieren, fouten maken en genereert een onderscheidend vermogen, flexibiliteit en loyaliteit. Loyaliteit is een band die mensen ervaren met organisaties zoals zij die ervaren met vrienden. Gebaseerd op persoonlijkheid en identiteit.

contact

top

 

Hoe wij werken

Alles wat we bij Ogi One doen, is gebaseerd op visie, kennis, verlangen en de enorme drive om optimaal te presteren en het beste te creëren. Wij geloven in authenticiteit, oprechtheid, plezier en slimme duurzame oplossingen: structureel en fundamenteel.

over ons

Onze organisatie en methode is erop gericht om jouw bedrijfsdoelstellingen met succes te realiseren. En het is zo ontworpen dat je deze doelstellingen kunt blijven waarmaken in een snel veranderende samenleving. Wij zorgen ervoor dat u bij elke stap in het proces volledig betrokken blijft.

Rethink-rebuild

(Re)Think (Re)Build
Strategy & Concept Creation, Production & Monitoring
  • Business
  • Merk
  • Communicatie
  • Media (1)
  • Media (1)
  • Design
  • Techniek
  • Content (2)
  • Tools
Media (1): responsive website, web applicaties, social media, mobile, print, radio, tv
Content (2): copy, grafisch, audio & video

 

cases (EN)

top

Share this: